...sólové a komorné koncerty, bankety a eventy, výstavy

a vernisáže, spoločenské a firemné akcie, svadby...