Spolu s flautistkou Ninou Sivošovou od roku 2011 pôsobím v umeleckom projekte duo nu:ovo. Zrodil sa najmä z potreby hľadania nových možností, novej farebnosti zvuku, z túžby po dialógu na vysokej hudobnej úrovni.
 
Tento dialóg je plný spontánnej radosti z hudby, emócií, ženského temperamentu i nehy, ktoré sa pokúšame pretaviť do zvuku prostredníctvom našich nástrojov, harfy a flauty.
 
Práve kombinácia týchto dvoch nástrojov fascinuje poslucháča svojou jedinečnou zvukovosťou, ktorá hudbe samotnej dodáva nový rozmer.
Na výber repertoáru mala veľký vplyv práve naša zvedavosť a chuť kreatívne experimentovať. Snažíme sa obsiahnuť čo najširšiu paletu skladieb rôznych období i žánrov avšak ťažiskom dua je najmä  interpretácia súčasnej klasickej hudby 21.storočia.